Centrul de Documentare
şi Informare al AŢRU
5700 Giula, str. Sáros nr. 17.
Tel./fax: 66/462-342


Editura de Presă
şi Carte „Cronica” Nonprofit RSL
5700 Giula, str. Sáros nr. 17.
Tel./fax: 66/462-738


Casa-muzeu
5741 Chitighaz,
str. Kossuth nr. 68.

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria
5700 Giula, str. Eminescu nr. 1
Tel./fax: 66/463-951
E-mail: atru@globonet.hu www.atruroman.hu

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
5700 Gyula, Eminescu u. 1.
Telefon/fax: 66/463-951
E-mail: atru@globonet.hu www.atruroman.hu
MROÖ KÖZGYŰLÉSÉNEK TAGJAI
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
1.
I-III. fejezet

2.
IV-V. fejezet
3.
VI-X. fejezet

MROÖ BIZOTTSÁGAI
Mellékletek:
2. sz. melléklet
1. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Alapító okirat
Alapító okirat módosításokkal
Kivonat
5. sz. melléklet
4. sz. melléklet
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2014. évi intézményekénti költségvetés
2014. évi engedélyezett létszámadatok
összesen
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2014 évi eredeti költségvetési előirányzata
MROÖ Hivatalának 2014. évi eredeti költségvetési
előirányzata
MROÖ 2014. évi eredeti előirányzata
MROÖ Dokumentációs és Információs
Központjának 2014 évi eredeti előirányzata