Centrul de Documentare
şi Informare al AŢRU
5700 Giula, str. Sáros nr. 17.
Tel./fax: 66/462-342


Editura de Presă
şi Carte „Cronica” Nonprofit RSL
5700 Giula, str. Sáros nr. 17.
Tel./fax: 66/462-738


Casa-muzeu
5741 Chitighaz,
str. Kossuth nr. 68.

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria
5700 Giula, str. Eminescu nr. 1
Tel./fax: 66/463-951
E-mail: atru@globonet.hu www.atruroman.hu

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
5700 Gyula, Eminescu u. 1.
Telefon/fax: 66/463-951
E-mail: atru@globonet.hu www.atruroman.hu
MROÖ KÖZGYŰLÉSÉNEK TAGJAI
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
1.
I-III. fejezet

2.
IV-V. fejezet
3.
VI-X. fejezet

Mellékletek:
2. sz. melléklet
1. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Alapító okirat
Alapító okirat módosításokkal
Kivonat
5. sz. melléklet
4. sz. melléklet
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MEGHÍVÓ
ELŐTERJESZTÉS